Μέγα και Θαυμαστό Εικονικό Προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδιστο Όρος Σινά

...Ἀλλ' ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. 24. πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.

(Από το Ευαγγέλιον της Σαμαρείτιδος (Ιωάν. 4,23-42))

O Δεκάλογος του Προσκυνήματος στους Αγίους Τόπους και το Όρος Σινα.

Σε αυτή τη μορφή παρουσίασης το Προσκύνημά μας διαιρείται θεματικά-γεωγραφικά σε δέκα Κεφάλαια.

1. Εισαγωγή-Άφιξη στο Ισραήλ
2. Ελληνορθόδοξον Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.Greek-Orthodox Patriarchate of Jerusalem
3.
Ο Πανίερος Ναός της Αναστάσεως.The Holy Sepulchre
4.
Η Αγία Πόλις Ιερουσαλήμ.The Holy City of Jerusalem
5. Γεθσημανή-Όρος των Ελαιών-Βηθανία-Βηθσφαγή.Gethsemane,Mount of Olives,Bethany and nearby places.
6. Η Βηθλεέμ και τα περίχωρα αυτής.Bethlehem and nearby holy places
7. Ο Ιορδάνης ποταμός.Jordan river and holy sites related
8. Μοναστήρια της ερήμου της Παλαιστίνης.Orthodox Monasteries in the desert of Palestine.
9. Προσκυνήματα Βορείου Ισραήλ.Orthodox Holy Pilgrimages of Northern Israel.
10.
Το Θεοβάδιστον Όρος Σινά και τα Προσκυνήματα της Σιναϊτικής Ερήμου.Holy Mount Sinai.
Ακολουθήστε με...

Κεφάλαιον Β΄-Το Ελληνορθόδοξον Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.The Greek-Orthodox Patriarchate of Jerusalem

Μόλις εισέλθετε στην παρουσίαση πλήρους οθόνης,πατήστε F11 και αφεθείτε...Μετα το τέλος της παρουσίασης ξαναπατείστε F11 για να επιστρέψει η οθόνη στην κανονική της μορφή.

Κεφάλαιον Γ΄-Ο Πανίερος Ναός της Αναστάσεως.The Holy Sepulchre

Κεφάλαιον Δ΄-Η Αγία Πόλις Ιερουσαλήμ.The Holy City of Jerusalem

Κεφάλαιον Ε΄-Γεθσημανή,Όρος των Ελαιών,περίχωρα.Gethsemane,Mount of Olives,Bethany and nearby places

Κεφάλαιον ΣΤ΄-Η Βηθλεέμ και τα περίχωρα αυτής.Bethlehem and nearby holy places

Κεφάλαιον Ζ΄-Ο Ιορδάνης ποταμός και σχετικά προσκυνήματα.Jordan river and holy sites related

Κεφάλαιον Η΄-Μοναστήρια της ερήμου της Παλαιστίνης.Orthodox Monasteries in the desert of Palestine

Κεφάλαιον Θ΄-Βόρειο Ισραήλ.Orthodox Holy Pilgrimages of Northern Israel

Κεφάλαιον Ι΄-Το Θεοβάδιστον Όρος Σινά και τα Προσκυνήματα της Σιναϊτικής Ερήμου.Holy Mount Sinai

Δεν υπάρχουν αναρτήσεις.
Δεν υπάρχουν αναρτήσεις.